5+1 Συμβουλές για τον ύπνο των παιδιών απο την Πασιθέη θεά της χαλάρωσης και της ξεκούρασης

1.Το μπάνιο, ένα ήσυχο παιγνίδι ή το διάβασμα μιας ιστορίας προσφέρουν την απαραίτητη ηρεμία και ασφάλεια που χρειάζεται το παιδί για να αποκοιμηθεί.

2.Η στέρηση ύπνου στα παιδιά της ηλικίας του δημοτικού σχολείου τα κάνει να είναι ευερέθιστα, και μειώνει την ικανότητά τους να συγκεντρώνονται στο σχολείο.

3.Το παιδί για να μπορέσει να μάθει και να αφομοιώσει τα νέα πράγματα που πρέπει καθημερινά, χρειάζεται ένα ύπνο επαρκή σε χρόνο και ποιότητα.

5.Τα παιδιά σχολικής ηλικίας που χάνουν έστω και μια ώρα από τον καθημερινό νυχτερινό τους ύπνο, παρουσιάζουν μείωση της προσοχής τους και των νοητικών τους λειτουργιών.

6.Παιδιά σχολικής ηλικίας χρειάζονται τουλάχιστο 9 ώρες ύπνου για να ξεκουραστούν καλά

(Πηγή-Ομάδα Γιατρών https://www.medlook.net/)